ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจา...

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นศาสตราจารย์


ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา

 

» ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

 

» ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ อาจารย์ทั้ง 2 ท่านผู้ตั้งกระทู้ ภาควิชาวิจัยฯ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-19 21:56:14


[1] 2 ถัดไป >>

ความเห็นที่ 1 (488366)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานและครูที่ดีของลูกศิษย์ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณสำหรับความเมตตา ความรู้ แง่คิดในการเรียน และแนวทางการใช้ชีวิต...รู้สึกดีใจมากครับที่ครั้งหนึ่งเคยได้เรียนกับอาจารย์ ผมอาจไม่ใช่คนเก่งอะไรมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าได้มากจากท่านอาจารย์ทั้งสอง ก็คือ ความคิดที่จะนำสิ่งที่ได้เรียน ได้ฝึกฝนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะสังคมส่วนรวม...ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ผมจะไม่ลืมในสิ่งที่อาจารย์เคยสอนครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุบิน ยุระรัช (ศิษย์เก่าวัดผลฯ) วันที่ตอบ 2007-01-20 02:11:41


ความเห็นที่ 2 (488461)


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งงานสอนและการบริการวิชาการให้แก่สังคมภายนอกเป็นอย่างมาก ไม่ว่านิสิตจะขอคำปรึกษาในเรื่องใดอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะให้ข้อแนะนำที่มีคุณค่ายิ่ง

แม้ผมจะเคยได้มีส่วนร่วมช่วยงานของอาจารย์ทั้งสองท่านไม่มากนัก แต่กลับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนอกเหนือจากเรื่องของวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้งานประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการโครงการวิจัย ความอดทนเยือกเย็นในการติดตามงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่นิสิตส่งงานไม่ทัน) ^_^

ซึ่งผมได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีครับ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คมกริบ ธีรานุรักษ์ วันที่ตอบ 2007-01-20 09:22:24


ความเห็นที่ 3 (488946)
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านค่ะ ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เห็นมาตลอดว่าอาจารย์ทั้ง 2 ท่านทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักมาก อีกทั้งยังเป็นครูที่เป็นที่รักของนิสิตทุกคนอีกด้วย และมักจะได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่ายินดีให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือให้กับนิสิตในทุก ๆ เรื่อง การที่ได้เป็นศิษย์ของอาจารย์จึงเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลี ศรีกลชาญ (วัดผล ป.เอก ปี 2) วันที่ตอบ 2007-01-21 13:43:39


ความเห็นที่ 4 (490265)

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช... คือ ต้นแบบที่ผสมผสานความเป็นครู ความเป็นนักวิชาการ และความเป็นนักวิจัย อย่างสมดุล

อาจารย์มีความเป็นครู...ที่เมตตาต่อลูกศิษย์ ทุ่มเทอย่างยิ่งกับการสอนและการพัฒนาลูกศิษย์เพื่อไปเป็นกำลังสำคัญสำหรับสังคม อาจารย์มีความเป็นนักวิชาการ...ที่มุ่งมั่น พัฒนาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เป็นผู้รู้จริงในศาสตร์ของตนและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมสม่ำเสมอ และอาจารย์มีความเป็นนักวิจัย...ที่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของสังคม นำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

โมเดลของความเป็น ศ.ดร.ศิริชัย และโมเดลของความเป็น ศ.ดร.สุวิมิล คือต้นแบบที่หนูภาคภูมิใจและจะยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาตนและการทำงานค่ะ ขอแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญรัตน์ คงงาม วันที่ตอบ 2007-01-23 10:30:34


ความเห็นที่ 5 (490376)
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านค่ะ  
ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยะธิดา ทองอร่าม วันที่ตอบ 2007-01-23 12:47:28


ความเห็นที่ 6 (490646)

ไม่แปลกใจเลยเมื่อทราบว่าอาจารย์ทั้งสองท่าน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  เพราะนอกจากผลงานนานัปการที่อาจารย์ได้สร้างให้กับวงวิชาการแล้ว  อาจารย์ยังได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์เสมอมา   ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ของอาจารย์  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่รักของศิษย์ตลอดไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ วันที่ตอบ 2007-01-23 18:16:50


ความเห็นที่ 7 (490913)

นับตั้งแต่ที่ดิฉันได้รู้จักกับท่านอาจารย์ทั้งสองเมื่อปี 2521 จนกระทั่งถึงวันนี้....ได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางตำแหน่ง หน้าที่การงานในระดับสูงสุด ของทั้งสองท่าน

 "ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี  และ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช"

 แล้ว ขอชื่นชมและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จที่ได้รับอันเป็นผลพวงจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท เอาใจใส่ในการทำงานอย่างหนักทั้งงานสอน   งานควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ตลอดจนการทำงานวิจัยนานัปการ

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และเป็น "ครูที่รักในดวงใจของศิษย์" ตลอดไปนะคะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุภาพร โกเฮงกุล วันที่ตอบ 2007-01-24 08:08:26


ความเห็นที่ 8 (491024)

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นที่รักของศิษย์ตลอดไปนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วันเพ็ญ ผ่องกาย วันที่ตอบ 2007-01-24 10:38:19


ความเห็นที่ 9 (491154)

ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นศาสตราจารย์ และขอให้คุณความดีที่อาจารย์ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่และให้ความกรุณาต่อศิษย์จงดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ต่อไปค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤติยา วงศ์ก้อม วันที่ตอบ 2007-01-24 12:56:40


ความเห็นที่ 10 (491193)

  ในฐานะที่ผมลูกศิษย์คนหนึ่ง ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์ทั้งสอง โดยท่านอาจารย์ทั้งสองที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่มีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ ความเมตตา กรุณา  มุฑิตา และอุเบกขา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่ง ผมขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ทั้งสองท่านที่ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคู่ควรกับคำว่า "ศาสตราจารย์" เป็นอย่างยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนาธิป ทุ้ยแป วันที่ตอบ 2007-01-24 13:47:16


ความเห็นที่ 11 (491246)

ศาสตราจารย์ ด้านสังคมศาสตร์แม้จะมีน้อยหากเทียบกับสาขาอื่น สะท้อนให้เห็นได้ว่าผลงานนั้นต้องเกิดขึ้นได้ยากและมีคุณานุประการต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ได้มาเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสอง ผมซาบซึ้ง ศรัทธา ในความทุ่มเท เสียสละ อดทน ในการสร้าง "ความเป็นบัณฑิต" ซึ่งสร้างได้ยากกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ให้กับลูกศิษย์เสมอมา และภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสองครับ

ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์ทั้งสองครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมเกียรติ ทานอก วันที่ตอบ 2007-01-24 14:30:08


ความเห็นที่ 12 (491560)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานฯ ...นับได้ว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ...เก่ง....และเป็น "ครู" อย่างแท้จริง ......

ผมมีโอกาสได้เรียนกับ ศ.ดร.ศิริชัย ตั้งแต่สมัยเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท..ภาพแรกของอาจารย์ที่ผมจำได้ ..อาจารย์เป็นคนสุภาพ เยือกเย็น สุขุม และมีอารมณ์ขันสอดแทรกในขณะที่สอนเสมอ..ภาพของอาจารย์ภาพนั้นผมยังจำได้ดีตลอดมา ขณะนี้แม้เข้ามาเรียนในระดับปริญญาเอก ถึงผมจะไม่มีโอกาสได้ช่วยงานอาจารย์ แต่ผมก็มีโอกาสได้พบและได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ คำสอนและรอยยิ้มที่เป็นมิตรของอาจารย์ก็ทำให้ผมเคารพอาจารย์แล้วครับ ภูมิใจกับความสำเร็จและความเก่งของอาจารย์ครั้งนี้มากๆ เลยครับ

ศ.ดร.สุวิมล เป็นครูผู้เป็นแบบอย่าง และเป็นครูผู้ให้โอกาสกับผมในทุกด้าน (รวมทั้งนิสิตคนอื่นๆ) ผมโชคดีที่ได้ร่วมงาน ...ได้เรียนรู้ และได้ช่วยเหลืองานอาจารย์...ถือเป็นประสบการณ์ที่วิเศษของผมเช่นกัน...จำได้ว่าวันแรกที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์..ทำให้ผมชื่นชมในความเก่ง ความรวดเร็ว ความคล่องแคล่ว และความเฉียบคมทางความคิดของอาจารย์..ดีใจและภูมิใจกับความสำเร็จของอาจารย์ครั้งนี้มาเลยครับ....เคารพและรักอาจารย์มากๆ ครับ..

ผู้แสดงความคิดเห็น วิษณุ ทรัพย์สมบัติ วันที่ตอบ 2007-01-24 22:07:32


ความเห็นที่ 13 (491969)

 

แด่คุณครูด้วยดวงใจ
ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรา ชุมสาย ณ อยุธยา วันที่ตอบ 2007-01-25 14:11:29


ความเห็นที่ 14 (492075)

ผมมีความประทับใจ ภาคภูมิใจ ตั้งแต่แรกเริ่มของการได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้งสอง   ท่านอาจารย์ทั้งสองมีสมรรถนะในวิชาชีพของความเป็นครู...ท่านมีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้ง เฉียบคม ก้าวนำองค์ความรู้ในศาสตร์ทั้งวิทยาการวิจัย และวิทยาการประเมิน ...ท่านมีทักษะที่เยี่ยมยอดในการสอน การวิจัยและประเมินผล มีผลงานวิจัยที่มีมูลค่าในสร้างองค์ความรู้ และการนำไปใช้พัฒนาประเทศชาติ...ท่านเป็นผู้มีบุคลิกของการเป็นต้นแบบของความเป็นครู

          ผมมีความยินดีเป็นที่สุด…ขอแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้รับตำแหน่งอันทรงคุณค่าทางวิชาการ เพราะตำแหน่งและนาม “ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี” และ “ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช”  มีความเหมาะสมและทรงคุณค่ากับสมรรถนะของท่านอย่างยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น เกื้อ กระแสโสม วันที่ตอบ 2007-01-25 15:54:04


ความเห็นที่ 15 (492688)
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริลักษณ์ อธิศจารุภัทร วันที่ตอบ 2007-01-26 13:24:12


ความเห็นที่ 16 (492922)

ก่อนอื่น ผมของแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" ที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของนักวิชาการไทย

อาจารย์ทั้งสองท่าน เป็น "ปูชนียาจารย์" ของภาควิชาวิจัยฯ อย่างแท้จริง แม้ว่าผมไม่ได้เป็นนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ทั้งสองท่าน แต่ผมมีโอกาสได้รู้จัก ได้เรียน กับอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมเรียน ป.ตรี จนจบ ป.โท ที่คณะครุศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาให้กับนิสิตทุกคนรวมทั้งตัวผมเอง หนังสือของอาจารย์ทั้งสองท่าน ยังอยู่กับผมที่นี่ ณ วันนี้ และผมยังได้ใช้ ได้อ่าน เพื่อทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก แม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนต่อที่ภาควิชาวิจัยฯของเรา แต่ว่าความผูกผัน ที่ผมมีให้กับภาควิชาวิจัยฯ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

สุดท้ายนี้ ผมขอให้อาจารย์ทั้งสองท่าน จงมีแต่ความสุข สมหวัง ในทุกสิ่งที่อาจารย์ปรารถนาทุกประการนะครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง วันที่ตอบ 2007-01-26 18:00:22


ความเห็นที่ 17 (493440)

ภูมิใจกับความสำเร็จของท่านทั้ง 2 อย่างมาก ๆ คะ เท่าที่ดิฉันได้เคยสัมผัส ท่านอาจารย์เป็นบุคคลที่มีพลังในการที่จะศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ได้คุยและเรียนรู้ในวิชาที่ท่านสอน  

ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีมาก ๆ ที่ได้เป็นนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช ดิฉันได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากท่านมากมาย นับได้ว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตที่ได้เรียนรู้จากปูชนียบุคคลอย่างท่าน

ขอให้ท่านประสบความสำเร็จและมีพลังในการสร้างองค์ความรู้และสิ่งใหม่ ๆ แก่วงการศึกษาไทยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มนัญญา งามแสง วันที่ตอบ 2007-01-27 17:49:31


ความเห็นที่ 18 (494571)

     ขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา  

     ดิฉันภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่าน  และในฐานะที่ได้เป็นนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช นอกเหนือจากความรู้แล้ว ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากท่าน  จึงรู้สึกซาบซึ้งในความเอาใจใส่ และประทับใจในความเป็น "ครู" ของอาจารย์เป็นที่สุด

     ขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่นิสิต รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่นิสิตตลอดมาค่ะ 

     ด้วยความเคารพและรักอาจารย์มากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บรรเลง สระมูล วันที่ตอบ 2007-01-29 19:41:18


ความเห็นที่ 19 (498555)

ความรู้สึกใด ๆ ในโอกาสนี้คงไม่ต่างไปจากบรรดาศิษย์ของศ.ดร.ศิริชัยและศ.ดร.สุวิมลทุกท่าน แต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นต้นแบบของความเป็นนามธรรมและรูปธรรมของความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์ และพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์" ตามนิยามในพรบ.กศ.2542 อย่างเต็มรูปแบบ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรวรรณ นาคพัฒน์ วันที่ตอบ 2007-02-05 08:14:26


ความเห็นที่ 20 (498594)

ดิฉันมีความประทับใจ และภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้งสอง   ท่านอาจารย์ทั้งสองมีสมรรถนะในวิชาชีพครู และท่านมีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้ง ก้าวนำองค์ความรู้ในศาสตร์ทั้งวิทยาการวิจัย และวิทยาการวัดผลและประเมินผล  มีทักษะและความสามารถสูงในการสอน และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ที่ยากแก่การเข้าใจแก่ลูกศิษย์ อีกทั้งอาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีมูลค่าในสร้างองค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งท่านมีบุคลิกของการเป็นครูต้นแบบอย่างแท้จริง

         

ในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในครั้งนี้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงใจ สีเขียว วันที่ตอบ 2007-02-05 09:41:05


ความเห็นที่ 21 (498636)

ดิฉันขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ  ในตำแหน่งที่ท่านทั้งสองได้รับนั้นถือเป็นเพียงหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสมรรถนะที่มีอย่างล้นเหลือของทั้งสองท่านทั้งสอง  แต่ดิฉันคิดว่าลูกศิษย์ของท่านทั้งสองทราบดีว่า สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งสองท่านนั้น มากมายเพียงใด  ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งลาวรรณ์ จอกสถิตย์ วันที่ตอบ 2007-02-05 11:15:41


ความเห็นที่ 22 (499303)

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ นับแต่มาเรียนที่นี่ได้ซึมซาบความรู้ ความสามารถและความดีของท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก ภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หฤทัย อาจปรุ วันที่ตอบ 2007-02-06 11:46:48


ความเห็นที่ 23 (500668)

กล่าวได้ว่า....เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  และน่ายินดีเป็นที่สุด

เหมาะสมด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเป็นครู  ความเป็นนักวิชาการและความเป็นนักวิจัย

เหมาะสมเพราะความต้องการอาจารย์ที่มีผลงานในระดับศาสตราจารย์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งและเป็นหลักให้แก่ภาควิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย  ตลอดจนประเทศในการพัฒนานิสิตและวิชาการให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เหมาะสมเพราะท่านได้ทุ่มเทเสียสละ  กล่าวได้ว่างานด้านการทดสอบ วัดและประเมินผล  อาจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสีนั้นมีชื่อเสียงมานาน  ทั้งจากความแกร่งทางวิชาการและการทำงานในวงการอย่างจริงจังต่อเนื่อง

น่ายินดีในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เรียนรู้วิชาการจากท่าน

น่ายินดีในฐานะของนิสิตภาควิชาฯ คณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะได้ศาสตราจารย์คู่พร้อมกันในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

และ....น่ายินดีในฐานะที่เป็น advisee ที่ได้รับความกรุณา ดูแลวิทยานิพนธ์ด้วยความตั้งใจ  มองเห็นถึงความเมตตากรุณาและจริงใจในการอบรมสั่งสอนตลอดมา

ขอแสดงความยินดีแด่ท่านอาจารย์  และขอขอบพระคุณในทุกสิ่งที่เป็นกุศลที่อาจารย์ได้อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อนสิต ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยและสังคม  ในวาระที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์  นับเป็นความสำเร็จสูงสุดในวิชาชีพมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล วันที่ตอบ 2007-02-07 20:00:20


ความเห็นที่ 24 (500704)

มุทิตาคารวะแด่... อาจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิชที่เคารพ

ผมได้ยินชื่อเสียงด้านผลงานวิจัยมานาน  ครั้งที่ได้เข้าฟังการขอทุนวิจัยของ วช.และสกว. ชื่อของท่านเป็นที่กล่าวขวัญว่ามีคุณภาพสูงและเป็นอาจารย์ที่อุทิศทำงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดดเด่นมากในยุคปัจจุบัน

เมื่อก้าวมาเป็นนิสิตในภาควิชา  ภาพของอาจารย์ที่คล่องแคล่ว ว่องไว แต่เฉียบคม ละเอียด และน่าเคารพประจักษ์แก่สายตา

ศิษย์พบลีลาการสอนที่สนุกสนาน  เป็นกันเอง ที่สำคัญ "กระเทาะใจ" หรือ "เข้าถึง" นิสิตที่เรียนเป็นที่สุด  อาจารย์จะ define นิสิตแบบตรงประเด็นและทักทายทุกๆ คนอย่างมีความสุขและทั่วถึง

ในส่วนสาระความรู้ก็น่าติดตาม  โลกวิจัยกับโลกการสอนของรายวิชา  ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดีมาก  เป็นการเรียนที่เห็นการนำไปใช้  มีตัวอย่างสอดแทรกให้เห็นจริงตลอดเวลา  แถมมีกลเม็ดเคล็ดลับมากมายให้เก็บเกี่ยว 

อาจารย์ยังเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณากับศิษย์ด้วยความยุติธรรม  อดทน และ "เข้าใจ" และให้กำลังใจ ตลอดจนช่วยเหลือศิษย์อยู่เสมอ  ใครที่ได้เป็น advisee หรือได้ช่วยงานใกล้ชิดนั้น  ถือได้ว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้  ที่ท่านอาจารย์ ดร.สุวิมลได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิต  ศิษย์ขอถือโอกาสนี้  แสดงความมุทิตาและสักการะท่านด้วยความเคารพอย่างสูงสุด  และขอขอบพระคุณในคำแนะนำสั่งสอนที่ผ่านมา  ขอให้ท่านอาจารย์เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปหน้าที่การงาน  สุขภาพสดชืน แข็งแรง  เป็นหลักชัยให้แก่นิสิต สาขา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  สร้างผลงานวิจัยไทยให้กระหึ่มกึกก้องวงการวิชาการโลก

สุดท้าย ขอเอ่ยทิ้งท้ายเบาๆ แต่หนักแน่นว่า “สอนผมอีกนะครับ”

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล วันที่ตอบ 2007-02-07 20:50:28


ความเห็นที่ 25 (500922)

อาจารย์เป็นคนเเรกที่ทำให้หนูรู้จักกับภาควิชาวิจัย ยังจำตอนที่อาจารย์สอนหนูตอนเรียนปริญญาตรี ปี 3 ได้เลยค่ะ ชอบสไตล์การสอน เเละนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ กระตุ้นต่อมเรียนรู้ของอาจารย์ ของเเสดงความยินดีกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคะ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์เมตตาสั่งสอนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง วันที่ตอบ 2007-02-08 04:48:10


ความเห็นที่ 26 (501418)

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ขอแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ได้ตำแหน่งวิชาการอันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และขอยึดแบบอย่างของอาจารย์ในการเป็นอาจารย์ที่ดีและเก่งเป็นเป็นแนวทางตลอดไปค่ะ

ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ขอแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ได้ตำแหน่งวิชาการอันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และขอบอกว่าอาจารย์เป็นสุดยอดของนักวิจัยและนักประเมินที่หนูประทับใจที่สุดเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอมอร จังศิริพรปกรณ์ วันที่ตอบ 2007-02-08 16:25:42


ความเห็นที่ 27 (502729)

       อาจารย์ ดร.ศิริชัย  ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่หนูได้ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอด เนื่องจากอาจารย์เป็นนักวิชาการที่มีความดี เก่ง และยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมาโดยตลอด อีกทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสในการทำงานให้หนูได้รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต    

      อาจารย์ ดร.สุวิมล ถือได้ว่าเป็นอาจารย์ที่หนูมีความประทับใจตั้งแต่ได้เรียนประเมินโครงการในระดับปริญญาโท และคิดไว้เสมอว่าต้องหาโอกาสเรียนกับอาจารย์มากขึ้น เนื่องจากอาจารย์ได้จุดประกายความคิดเชิงวิชาการหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่อง การพูด การตอบคำถาม หรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพของความเป็นนักวิชาการ อีกทั้งอาจารย์มีความเป็นครูสูงมาก คอยห่วงใยลูกศิษย์ตลอกด หนูจะยึดถือความเป็นครูของอาจารย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทำงานต่อไปในอนาคต

อาจารย์ทั้งสองท่านสมควรอย่างยิ่งที่ได้ตำแหน่งวิชาการอันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้  ในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในครั้งนี้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี จันทร์เพ็ง วันที่ตอบ 2007-02-10 11:09:51


ความเห็นที่ 28 (504136)

ขอแสดงมุทิตาจิตคารวะ แด่ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ผู้ซึ่งกระผมมีความประทับใจในการทำงานและแบบอย่างของความเป็นครูของท่าน  กระผมจะได้นำแนวปฏิบัติแห่งความเป็นนักวิชาการผู้มีคุณธรรมไปใช้ในการทำงานต่อไปครับ และปฏิบัติตนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของอาจารย์ตลอดไป

ขอแสดงมุทิตาจิตคารวะ แด่ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ผลิตผลงานวิจัยสู่สังคม เป็นต้นแบบของผู้หญิงเก่ง กระผมจะได้นำแนวปฏิบัติไปใช้ประยุกต์กับการทำงานเพื่อประโยชน์กับสังคมต่อไปครับ

ด้วยจิตศรัทธา

ผู้แสดงความคิดเห็น จตุภูมิ เขตจัตุรัส วันที่ตอบ 2007-02-12 17:52:52


ความเห็นที่ 29 (505919)

                 เป็นความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวดี ของ"ครูทั้งสองคน" ครูผู้เป็นผู้ให้ และมีเมตตาต่อศิษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นไปนานเท่าใดก็ตาม  จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีวันนี้สำหรับทั้งสองท่าน

                 ภาพแห่ง ความงดงามทั้งด้านวิชาการและจรรยาบรรณ ยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกศษย์คนนี้เสมอ ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็น"ลูกศิษย์"ของทั้งสองท่าน 

                 ขอให้ดูแลและรักษาสุขภาพกายและใจ ให้เข็มแข็ง และมีพลัง ทำในสิ่งที่มุ่งหวังได้สำเร็จ ลุล่วงทุกประการนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภา ลัคนาพรวิสิฐ วันที่ตอบ 2007-02-14 14:12:56


ความเห็นที่ 30 (527279)

ขอใช้โอกาสที่ดีนี้กราบแสดงมุติตาคารวะต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ดีใจครับที่ได้มีบุญเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่าน และจะตั้งใจทำดีเพื่อให้สมกับการเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ วันที่ตอบ 2007-03-07 12:44:26


ความเห็นที่ 31 (530384)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้วยนะคะ  ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราวดี มากมี วันที่ตอบ 2007-03-09 12:38:46


ความเห็นที่ 32 (530485)

ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะค่ะ  หนูจบสาขาวิจัยการศึกษามาตั้งแต่ปี 2541 ก็ได้เรียนรู้วิชาจากอาจารย์มาตั้งมากมาย  ทราบข่าวมาเมื่อต้นปีนี้เอง มีโอกาสได้เข้ามาในเวบไซต์เลยขอแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์ด้วยค่ะ  ขอให้อาจารย์เป็นครูที่เคารพรักของลูกศิษย์ตลอดไป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จีรนันท์ ขำนอง วันที่ตอบ 2007-03-09 14:27:19


ความเห็นที่ 33 (531874)

ไม่แปลกใจครับที่อาจารย์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เพราะความเป็นครูนักวิจัยโดยแท้จริงของชาติ  ขอกราบแสดงความยินดีด้วยความเคารพยิ่ง

ลูกศิษย์

ผู้แสดงความคิดเห็น น.อ.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ วันที่ตอบ 2007-03-11 10:12:00


ความเห็นที่ 34 (533759)

กระผมดีใจมากที่ทราบข่าวว่าอาจารย์ที่เคารพยิ่งของกระผม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  จิตใจที่เปี่ยมล้นในความเป็นครูและความกรุณาเอื้ออาทร หวังดีที่มีต่อศิษย์ ยังอยู่ในใจและความจดจำของศิษย์เสมอ  ขอกราบแสดงความยินดีด้วยความเคารพยิ่ง

ศิษย์รุ่นแรก ของอาจารย์.

ผู้แสดงความคิดเห็น นายพินิจ อุไรรักษ์ วันที่ตอบ 2007-03-13 11:21:34


ความเห็นที่ 35 (540631)

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา

   ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ทำให้หนูเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมากในการทำวิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยน้ำเสียงที่หนูประทับใจ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่มีมากมายทำให้หนูได้จุดประกายความคิดทางด้านความรู้ อาจารย์ให้คำแนะนำแม้กระทั่งบุคลิกภาพของความเป็นนักวิชาการ การพูด การตอบคำถามต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และจะนำสิ่งที่อาจารย์ได้แนะนำมาใช้ในหน้าที่การงาน ระลึกถึงอาจารย์เสมอค่ะ

   รักและเคารพยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกวรรณ คงอภิรักษ์ วันที่ตอบ 2007-03-17 11:48:58


ความเห็นที่ 36 (546140)

ความดี ความพากเพียร ความกระตือรือร้น ความอดทนต่อศิษย์ ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองสะสมมา ก็บังเกิดผล

ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น บุรทิน วันที่ตอบ 2007-03-23 12:42:12


ความเห็นที่ 37 (547762)
ขอแสดงความยินดีแด่ท่านอาจารย์ทั้ง 2  ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของจุฬาฯ แต่ก็ได้มีโอกาสเรียนกับท่านอาจารย์ทั้งสอง ณ สถาบันอื่น แม้เพียงช่วงเวลาเพียงน้อยนิดแต่ก็ภาคภูมิใจที่ตนเองก็เป็นศิษย์ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลทั่วไป
ผู้แสดงความคิดเห็น แสงจันทร์ อาภาวีระ วันที่ตอบ 2007-03-25 15:14:08


ความเห็นที่ 38 (641942)

นับเป็นบุญวาสนาที่กระผมได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่าน  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง

กวีสิปปวิชญ์  เมืองจันทร์
ป.เอก สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นรหัส 50

ผู้แสดงความคิดเห็น กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์ วันที่ตอบ 2007-06-04 21:56:02


ความเห็นที่ 39 (653302)

ขอแสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ในโอกาสที่ได้ตำแหน่งวิชาการอันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ชื่นชมในความอัจฉริยะของอาจารย์และขอยึดแบบอย่างในการเป็นอาจารย์ที่ดีและเก่งตลอดไปค่ะ

ขอแสดงมุทิตาจิต  ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ในโอกาสที่ได้ตำแหน่งวิชาการอันเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และขอบอกว่าอาจารย์เป็นต้นแบบนักวิจัยและนักประเมินที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ดร.เพ็ญพิชชา(วงษ์สันติ) แสงดอกไม้ ศิษย์เก่ารุ่น 39 วันที่ตอบ 2007-06-11 12:15:24


ความเห็นที่ 40 (656361)

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี  และ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ที่ได้รับตำแหน่งอันทรงคุณค่าทางวิชาการ ถือโอกาสที่ดีนี้กราบแสดงมุทิตาจิตและคารวะต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน ดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ และจะนำแบบอย่างที่ดีที่ได้รับการอบรมจากอาจารย์มาปฏิบัติ

ผู้แสดงความคิดเห็น เฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์ วันที่ตอบ 2007-06-13 00:43:22


ความเห็นที่ 41 (699029)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธาทิพย์ ศรีศักดา วันที่ตอบ 2007-07-07 11:32:53


ความเห็นที่ 42 (703883)

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี  และ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ที่ได้รับตำแหน่งอันทรงคุณค่าทางวิชาการ ดิฉันเป็นลูกศิษย์ภาควิชาบริหารการศึกษาปี 2539 ถึงแม้จะไม่เคยเรียนกับท่านในห้องเรียนแต่ก็ได้ศึกษาเอกสารตำราที่ท่านอาจารย์ทั้งสองเขียนไว้อย่างมากมาย ก็ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้แสงสว่างแห่งปัญญา

ผู้แสดงความคิดเห็น มุกดา เลขะวิพัฒน์ วันที่ตอบ 2007-07-10 15:37:52


ความเห็นที่ 43 (710910)

ขอแสดงความยินดีแด่ท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน นับเป็นเกียรติเป็นศรีแก่สถาบัน ที่มีบุคลากรที่ทรงคุณค่าในเชิงวิชาการระดับสูงสุด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิรัตน์ บรรยายกิจ สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ วันที่ตอบ 2007-07-16 19:01:08


ความเห็นที่ 44 (745454)

หนูขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสอง  นับเป็นความภาคภูมิใจแก่วงการวิชาการ(ด้านวัดผล) ที่มีบุคลากรที่ทรงคุณค่า  มากด้วยคุณภาพ  รู้สึกดีใจที่ได้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์  ตอนนี้หนูเรียนป.เอกด้านบริหารและพัฒนาการศึกษาของ มมส. โดยความร่วมมือกับ Indaina  University  แต่ยังคงคิดถึงภาควิชาวิจัย จุฬาฯ เสมอ  อยากกลับไปเรียนกับท่านอาจารย์อีกค่ะ  ยินดีด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิตติมาภรณ์ (สีหะวงษ์) โสมะเกษตริน วันที่ตอบ 2007-08-18 22:49:33


ความเห็นที่ 45 (801748)

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรัชญนันท์ วันที่ตอบ 2007-10-03 10:24:36


ความเห็นที่ 46 (802236)

ขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้งสองท่าน  อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของครที่เป็นครูอย่างแท้จริงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยะรัตน์(ประมวลทรัพย์)หยกสุริยันต์ วันที่ตอบ 2007-10-03 18:58:43


ความเห็นที่ 47 (803885)

ขอแสดงวคามยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านการวิจัยการศึกษาครับ ท่านอาจารย์มีความเป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิย์ทุกคน

นอกจากความรู้ทางวิชาการที่ให้กับศิษย์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วที่สำคัญอาจารย์ยังได้ถ่ายทอดกระบวนการคิดให้กับลูกศิษย์ทุกคนจนประสบผลสำเร็จที่ได้สร้างสรรค์สังคมไทยให้เริญก้าวหน้านับเป็นคุณูปการทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม

ขอคารวะมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้งสองครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิชัย_ชมพูพาทย์ วันที่ตอบ 2007-10-05 12:09:30


ความเห็นที่ 48 (825805)

เคยอ่านหนังสื่อด้านวิจัยทางการศึกษาของอาจารย์ทั้ง2ท่าน เก่งมากเลยครับ อ่านแล้วเข้าใจดี แต่บางเรื่องก็ลึกซึ้งเกินกว่าผมจะรับได้ จะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กวัดผลมช. วันที่ตอบ 2007-10-27 09:52:37


ความเห็นที่ 49 (859359)

ขอแสดงความยินดีกับอาจรย์ทั้งสองท่านคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ วันที่ตอบ 2007-11-27 07:53:39


ความเห็นที่ 50 (864753)
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยความเคารพ  ถึงแม้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่เรียนที่จุฬา  แต่ก็เป็นลูกศิษย์ที่ได้อ่านหนังสือขออาจารย์นะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น หนูเพ็ญ วันที่ตอบ 2007-11-30 17:50:20[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright @ 2010 Department of Educational Researcy and Psychology